Period

Схема

startDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Початкова дата періоду.

endDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Кінцева дата періоду.

Значення startDate завжди повинно йти перед endDate.

ExtendPeriod

Схема

startDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Початкова дата періоду.

endDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Кінцева дата періоду.

maxExtendDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Період не можна продовжувати після цієї дати.

durationInDays:

integer

OpenContracting Description: Максимальна тривалість цього періоду в днях. Якщо вказані дата початку та закінчення, це поле є необов’язковим і повинно відображати різницю між цими двома днями.

duration:

рядок, Date

OpenContracting Description: Тривалість періоду відображена у форматі ISO.

Значення startDate завжди повинно йти перед endDate.

Date

Дата/час у Формат дати: ISO 8601.

ContractValue

Схема

amount:

float, обов’язково

OpenContracting Description: Кількість як число.

Повинно бути додатнім.

amountNet:

float

OpenContracting Description: Кількість як число.

Повинно бути додатнім.

currency:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217.

valueAddedTaxIncluded:
 

bool, обов’язково

Validation depends on:

Value

Схема

amount:

float, обов’язково

OpenContracting Description: Кількість як число.

Повинно бути додатнім.

Відсутня в The Open Procurement ESCO procedure

currency:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217.

valueAddedTaxIncluded:
 

bool, обов’язково

Додатково у The Open Procurement ESCO procedure:

annualCostsReduction:
 

21-елементний список float, обов’язковий.

Buyer’s annual costs reduction. A 21-element array where the 1st element indicates cost reduction starting from the period of tender notice publication date till the end of the year. Value can be changed only during active tendering period (active.tendering).

yearlyPaymentsPercentage:
 

float, обов’язково

The percentage of annual payments in favor of Bidder.

Можливі значення:

 • from 0.8 to 1 (from 80% to 100% respectively) if fundingKind:other.
 • from 0 to x, where x can vary from 0 to 0.8 (from 0% to x% respectively) if fundingKind:budget.

Input precision - 3 digits after comma.

amountPerformance:
 

float, генерується автоматично

Calculated energy service contract performance indicator. Calculated by the energy service contract performance indicator energy service contract performance indicator formula.

amount:

float, генерується автоматично

Calculated energy service contract value. Calculated by the energy service contract value formula.

contractDuration:
 

ContractDuration, required.

ContractDuration

Схема

years:

integer, обов’язковий

Можливі значення: 0-15

days:

integer, не обов’язковий

Можливі значення: 0-364

Default value: 0

Revision

Схема

date:

рядок, Date

Дата, коли зміни були записані.

changes:

Список об’єктів Change

Guarantee

Схема

amount:

float, обов’язково

OpenContracting Description: Кількість як число.

Повинно бути додатнім.

currency:

рядок, обов’язковий, за замовчуванням = UAH

OpenContracting Description: Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217.

BankAccount

Схема

id:

рядок, обов’язковий

Унікальний ідентифікатор для BankAccount.

scheme:

рядок, обов’язковий

Можливі значення:

 • IBAN - International Bank Account Number

OrganizationReference

Схема

bankAccount:

рядок, BankAccount, обов’язковий

name:

рядок, обов’язковий

Поле імені, яке повторює ім’я, вказане в розділі сторін, передбачене для зручності перегляду даних і для підтримки виявлення помилок при перехресних посиланнях.

Reference

Схема

id:

рядок, обов’язковий

Ідентифікатор, що використовується для перехресного посилання на запис у розділі сторін, який містить повну інформацію про цю організацію чи сутність.

title:

рядок, обов’язковий

Поле імені, яке повторює ім’я, вказане в розділі сторін, передбачене для зручності перегляду даних і для підтримки виявлення помилок при перехресних посиланнях.

LegislationItem

Схема

version:

рядок

identifier:

Identifier

type:

рядок

Можливі значення:
 • NATIONAL_LEGISLATION
article:

рядок

Change

Схема

id:

uid, генерується автоматично

Ідентифікатор для цієї зміни.

rationale:

рядок, багатомовний, обов’язковий

Причина зміни контракту

rationaleTypes:

Список рядків, обов’язковий

Тип причини додання змін до договору

Внесення змін до істотних умов договору можливі у випадках, описаних частиною четвертою статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Можливі значення:

 • volumeCuts - Зменшення обсягів закупівлі

  зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

 • itemPriceVariation - Зміна ціни за одиницю товару

  зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • qualityImprovement - Покращення якості предмета закупівлі

  покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • durationExtension - Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)

  продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • priceReduction - Узгоджене зменшення ціни

  узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

 • taxRate - Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів

  зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

 • thirdParty - Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів…)

  зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

 • fiscalYearExtension - Продовження строку дії договору на наступний рік

  зміна умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36.

  Стаття 36 Частина 5: Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

dateSigned:

рядок, Date

contractNumber:

рядок

status:

рядок, обов’язковий

Поточний стан зміни.

Можливі значення:

 • очікування - ця зміна була додана.
 • активний - ця зміна підтверджена.

Робочий процес

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
   A -> B;
}

* позначає початковий стан