Framework

Схема

title:

рядок, багатомовний

Назва кваліфікації, яка відображається у списках.

description:

рядок, багатомовний

Детальний опис кваліфікації.

prettyID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор кваліфікації.

procuringEntity:
 

ProcuringEntity, обов’язково

Замовник (організація, що створює кваліфікацію).

Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді можливі значення ProcuringEntity.kind обмежені [‘central’].

frameworkType:

рядок

electronicCatalogue:
 Кваліфікація для процесу відбору до електронного каталогу
date:

рядок, Date, генерується автоматично

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Всі документи та додатки пов’язані з кваліфікацією.

enquiryPeriod:

Period, лише для читання, генерується автоматично

Період, коли дозволено задавати питання.

OpenContracting Description: Період, коли можна зробити уточнення та отримати відповіді на них.

Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді постачальник не може подавати заявки в цей період.

dateModified:

рядок, Date, генерується автоматично

owner:

string, auto-generated

period:

Period, лише для читання, генерується автоматично

Період, в який постачальники можуть додавати заявки до кваліфікації.

OpenContracting Description: Період, коли кваліфікація відкрита для подачі заявки.

qualificationPeriod:
 

Period, обов’язково

Період, коли приймаються рішення щодо заявок постачальників. Повинна бути вказана хоча б endDate дата.

Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді qualificationPeriod має бути від 30 до 1095 днів

status:

рядок

draft:Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді в цьому статусі можна змінювати будь-які поля кваліфікації.
active:Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді в цьому статусі можна змінювати лише поля contactPoint, qualificationPeriod.endDate, description та documents
unsuccessful:Завершальний статус. Кваліфікація може перейти в статус unsuccessful якщо за перші 20 повних робочих днів до неї не було створенно жодної заявки.
complete:Завершена кваліфікація.

Статус кваліфікації.

classification:

Classification, обов’язково

OpenContracting Description: Початкова класифікація кваліфікації.

Якщо frameworkType має значення electronicCatalogue, тоді classification.scheme має бути ДК021. classification.id повинно бути дійсним ДК021 кодом.

additionalClassification:
 

Список об’єктів Classification.

OpenContracting Description: Массив додаткових класифікацій кваліфікації.

revisions:

Список об’єктів Revision, генерується автоматично, лише для читання

Зміни властивостей об’єктів кваліфікації.