Contract

Схема

id:

uid, генерується автоматично

OpenContracting Description: Ідентифікатор цього договору.

awardID:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Award.id вказує на рішення, згідно якого видається договір.

contractID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

contractNumber:

рядок

title:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Назва договору

description:

рядок

OpenContracting Description: Опис договору

status:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Поточний статус договору.

Можливі значення:

 • pending - цей договір запропоновано, але він ще не діє. Можливо очікується його підписання.
 • active - цей договір підписаний всіма учасниками, і зараз діє на законних підставах.
 • cancelled - цей договір було скасовано до підписання.

Можливі значення для Contracting API для реєстрації даних пов’язаних з договором:

 • active - цей договір підписаний всіма учасниками, і зараз діє на законних підставах.
 • terminated - договір був підписаний та діяв, але вже завершився. Це може бути пов’язано з виконанням договору, або з достроковим припиненням через якусь незавершеність.
period:

Period

OpenContracting Description: Дата початку та завершення договору.

items:

Список об’єктів Item, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Товари, послуги та інші нематеріальні результати у цій угоді. Зверніть увагу: Якщо список співпадає з визначенням переможця award, то його не потрібно повторювати.

suppliers:

Список об’єктів BusinessOrganization, генерується автоматично, лише для читання

value:

Об’єкт ContractValue, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Загальна вартість договору.

Check «Встановлення вартості угоди» tutorial section for more info

dateSigned:

рядок, Date

OpenContracting Description: Дата підписання договору. Якщо було декілька підписань, то береться дата останнього підписання.

Differences in Процедура відкритих торгів для оборонних цілей, Відкриті торги (OpenUA) and Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU):

рядок, Date, генерується автоматично

Діапазон значень для поля dateSigned:

 • для процедури звітування про укладений договір:
  [24 години назад - тепер]
 • для переговорної процедури / переговорної процедури за нагальною потребою:
  [закінчення періоду оскаржень - тепер]
documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Усі документи та додатки пов’язані з договором, включно з будь-якими повідомленнями.

date:

рядок, Date

Дата, коли договір був змінений або активований.

Поля немає в Contracting API для реєстрації даних пов’язаних з договором

Додаткові поля для: Contracting API для реєстрації даних пов’язаних з договором:

procuringEntity:
 

ProcuringEntity

OpenContracting Description: Об’єкт, що управляє закупівлею. Він не обов’язково є покупцем, який платить / використовує закуплені елементи.

changes:

Список пов’язаних об’єктів Change.

amountPaid:
amount:число з рухомою комою, обов’язкове
currency:рядок, обов’язковий, генерується автоматично
valueAddedTaxIncluded:
 логічний (булевий) тип даних, обов’язковий, генерується автоматично

Дійсно оплачена сума.

implementation:

Implementation

terminationDetails:
 

рядок, обов’язковий для неуспішних договорів

Причина припинення договору. Наявність цього поля вказує, що договір є неуспішним.

Робочий процес в Contracting API для реєстрації даних пов’язаних з договором

digraph G {
  A [ label="active*" ]
  B [ label="terminated"]
   A -> B;
}

* позначає початковий стан

Робочий процес в Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU)

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
  C [ label="cancelled"]
   A -> B [ headlabel="Broker action"
       labeldistance=3.7;
       labelangle=75;
   ];
   A -> C [label="on Award cancellation"];
}

* позначає початковий стан

Contract in Процедура closeFrameworkAgreement проекту Open Procurement

Схема

id:

uid, генерується автоматично, лише для читання

awardID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

parameters:

Список об’єктів Parameter генерується автоматично, лише для читання

suppliers:

Список об’єктів BusinessOrganization, генерується автоматично, лише для читання

status:

рядок, обов’язковий

Можливі значення:

 • active - participant signed the agreement
 • unsuccessful - participant refused to sign the agreement
date:

рядок, Date

Дата, коли договір був змінений або активований.

bidID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Contract related Bid

unitPrices:

List of UnitPrice in cfaua

Contract prices per Item

Робочий процес в Процедура closeFrameworkAgreement проекту Open Procurement

digraph G {
  A [ label="active"]
  B [ label="unsuccessful"]
   A -> B;
   B -> A;
}

* позначає початковий стан

Contract в Кваліфікація відбору до електронного каталогу.

Схема

id:

uid, генерується автоматично, лише для читання

qualificationID:
 

рядок, генерується автоматично, лише для читання

ідентифікатор рішення по заявці.

suppliers:

Список об’єктів BusinessOrganization, генерується автоматично, лише для читання

status:

рядок, обов’язковий

Можливі значення:

 • active
 • banned
 • unsuccessful
 • terminated
milestones:

Список об’єктів Milestone.

date:

рядок, Date

Дата, коли договір був змінений або активований.