REST API специфікації

Тендер:

 • GET:

  /tenders

  Отримайте список тендерів

  /tenders/:tender_id

  Отримайте тендер по його ідентифікатору (id)

 • POST

  /tenders:tender_id

  Відредагувати тендер

Документи тендера:

 • GET

  /tenders/:tender_id/documents/:document_id

  Читайте документи тендера

  /tenders/:tender_id/documents

  Список документів тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/documents/:document_id

  Оновлення документів тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/documents

  Завантаження документів тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/documents/:document_id

  Оновлення документів тендера

Звернення до тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/questions/:question_id

  Отримання звернення

  /tenders/:tender_id/questions

  Список питань

 • POST

  /tenders/:tender_id/questions

  Опублікувати звернення

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/questions/:question_id

  Опублікувати відповідь

Кваліфікації тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/qualifications

  Список кваліфікацій

  /tenders/:tender_id/qual…tions/:qualification_id

  Отримання кваліфікацій

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/qual…tions/:qualification_id

  Опублікувати рішення по кваліфікації

Скарги на кваліфікації тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints

  Список скарг на переможців

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id

  Отримання скарги на переможця

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints

  Опублікувати скаргу

Документи по кваліфікаціях тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/documents/:document_id

  Оновлення документів по кваліфікаціях тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/documents

  Завантаження документів по кваліфікаціях тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/documents/:document_id

  Оновлення документів по кваліфікаціях тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/documents/:document_id

  Читайте документи по кваліфікаціях тендера

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/documents

  Список документів по кваліфікаціях тендера

Документи до скарг по кваліфікаціяз тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id/documents/document_id

  Читайте документи до скарг на переможців тендера

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id/documents

  Список документів до скарг на переможців тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скарг на переможців тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id/documents

  Завантаження документів до скарг на переможців тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/qualifications/:qualification_id/complaints/:complaint_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скарг на переможців тендера

Лоти тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/lots

  Список лотів

  /tenders/:tender_id/lots/:lot_id

  Отримання лота

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/lots/:lot_id

  Оновлення лота

 • POST

  /tenders/:tender_id/lots

  Додавання лота

 • DELETE

  /tenders/:tender_id/lots/:lot_id

  Видалення лота

Скасування тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/cancellations

  Список об’єктів скасування тендера

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id

  Отримання скасування

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id

  Опублікувати рішення про скасування

 • POST

  /tenders/:tender_id/cancellations

  Опублікувати скасування

Документи до скасування тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id/documents/:document_id

  Читайте документи до скасування тендера

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id/documents

  Список документів до скасування тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id/documents

  Завантаження документів до скасування тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скасування тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/cancellations/:cancellation_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скасування тендера

Скарги на тендер

 • GET

  /tenders/:tender_id/complaints

  Список скарг

  /tenders/:tender_id/complaints/:complaint_id

  Отримання скарги

 • POST

  /tenders/:tender_id/complaints

  Опублікувати скаргу

  /tenders/:tender_id/complaints/:complaint_id

  Отримання скарги

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/complaints/:complaint_id

  Опублікуавти рішення по скарзі

Ставки тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id

  Отримання пропозицій

  /tenders/:tender_id/bids

  Список пропозицій

 • POST

  /tenders/:tender_id/bids

  Реєстрація нової пропозиції

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id

  Оновлення пропозиції

 • DELETE

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id

  Скасування пропозиції

Документи до пропозиції

 • GET

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/documents/:document_id

  Читайте документи до пропозиції

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/documents

  Список документів до пропозиції

 • POST

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/documents

  Завантаження документів до пропозиції

 • PUT

  /tenders/:tender_id/bids…/documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

Документи по критеріях відбору пропозицій

 • GET

  /tenders/:tender_id/bids…_documents/:document_id

  Читайте документи до пропозиції

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/eligibility_documents

  Список документів до пропозиції

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/eligibility_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

 • PUT

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/eligibility_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

 • POST

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/eligibility_documents

  Завантаження документів до пропозиції

Фінансові документи до пропозиції

 • GET

  /tenders/:tender_id/bids…_documents/:document_id

  Читайте документи до пропозиції

  tenders/:tender_id/bids…_id/financial_documents

  Список документів до пропозиції

 • POST

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/financial_documents

  Завантаження документів до пропозиції

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/financial_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

 • PUT

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/financial_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

Кваліфікаційні документи до пропозиції

 • GET

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/qualification_documents/:document_id

  Читайте документи до пропозиції

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/qualification_documents

  Список документів до пропозиції

 • POST

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/qualification_documents

  Завантаження документів до пропозиції

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/qualification_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

 • PUT

  /tenders/:tender_id/bids/:bid_id/qualification_documents/:document_id

  Оновлення документів до пропозиції

Переможці тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id

  Отримання переможця

  /tenders/:tender_id/awards

  Список переможців

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id

  Оновлення переможця

 • POST

  /tenders/:tender_id/awards

  Прийняти або відхилити додаток пропозиції

Документи до переможця тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/awar…/documents/:document_id

  Читайте документи до переможця тендера

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/documents

  Список документів до переможця тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/documents

  Завантаження документів до переможця тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до переможця тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до переможця тендера

Скарга на переможця тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id

  Отримання скарги на переможця

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints

  Список скарг на переможця

 • POST

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints

  Опублікуавти скаргу на переможця

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id

  Оновіть скаргу на переможця

Документи до скарги на переможця тендера

 • GET

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id/documents/:document_id

  Читайте документи до скарг на переможців тендера

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id/documents

  Список документів до скарг на переможців тендера

 • POST

  /tenders/:tender_id/awar…:complaint_id/documents

  Завантаження документів до скарг на переможців тендера

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скарг на переможців тендера

 • PUT

  /tenders/:tender_id/awards/:award_id/complaints/:complaint_id/documents/:document_id

  Оновлення документів до скарг на переможців тендера

Аукціон

 • GET

  /tenders/:tender_id/auction

  Отримати інформацію про аукціон

 • POST

  /tenders/:tender_id/auction

  Опублікувати результати аукціону

  /tenders/:tender_id/auction/:auction_lot_id

  Опублікувати результати аукціону по лоту

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/auction

  Налаштувати URL для доступу до аукціону

  /tenders/:tender_id/auction/:auction_lot_id

  Налаштувати URL для доступу до аукціону по лоту

Угода

 • GET

  /tenders/:tender_id/agreements

  Список угод до переможця

 • POST

  /tenders/:tender_id/agreements

  Опублікувати угоду до переможця

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id

  Оновити угоду

Контракт до угоди

 • GET

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/contracts/:contract_id

  Отримання контракту до угоди

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/contracts

  Список контрактів до угоди

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/contracts/:contract_id

  Оновити контракт до угоди

Документи до угоди

 • GET

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/documents/:document_id

  Читайте документи до угоди

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/documents

  Список документів до угоди

 • POST

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/documents

  Завантажте документи до угоди

 • PUT

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/documents/:document_id

  Оновіть документи до угоди

 • PATCH

  /tenders/:tender_id/agreements/:agreement_id/documents/:document_id

  Оновіть документи до угоди