Qualification

Схема

id:

рядок, генерується автоматично

title:

рядок, багатомовний

OpenContracting Description: Назва кваліфікації.

description:

рядок, багатомовний

OpenContracting Description: Опис кваліфікації.

eligible:

bool

Підтверджує відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовником в тендерній документації.

qualified:

bool

Підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно до статті 17 Закону України «Про державні закупівлі».

bidID:

рядок, генерується автоматично

Пропозиція, з якою пов’язаний протокол кваліфікації.

lotID:

рядок, генерується автоматично

В багатолотових закупівлях це лот, з яким пов’язаний протокол кваліфікації.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата кваліфікації.

documents:

Список об’єктів Document

Контейнер для кваліфікаційних документів, протоколів, причин для кваліфікації чи дискваліфікації. Завантажується закупівельним комітетом.

status:

рядок

Можливі значення:

 • pending - очікує на кваліфікацію
 • active - кваліфікацію підтверджено
 • unsuccessful - учасник не пройшов кваліфікації
 • cancelled- відміна рішення по кваліфікації

Схема роботи

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
  C [ label="cancelled"]
  D [ label="unsuccessful"]
   A -> B;
   A -> C;
   A -> D;
   D -> C;
   B -> C;
}

* позначає початковий стан