PlanCancellation

Schema

id:

uid, генерується автоматично

reason:

рядок, багатомовний, обов’язковий

Причина, з якої скасовується план.

status:

string

Можливі значення:
pending:За замовчуванням. Запит оформляється.
active:Скасування активоване.
date:

рядок, Date

Дата скасування.

Робочий процес

digraph G {
    A [ label="pending*" ]
    B [ label="active"]
     A -> B;
}

* позначає початковий стан