Plan

planID

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор плану для позначення плану в «паперовій» документації.

OpenContracting Description: Ідентифікатор тендера TenderID повинен завжди співпадати з OCID. Його включають, щоб зробити структуру даних більш зручною.

procuringEntity

PlanOrganization, обов’язково

Замовник (організація, що проводить закупівлю).

OpenContracting Description: Об’єкт, що управляє закупівлею. Він не обов’язково є покупцем, який платить / використовує закуплені елементи.

status

рядок

Можливі значення:
 • draft
 • scheduled
 • cancelled
 • complete

Статус плану.

digraph G {

  rankdir = LR

  draft [
    shape = circle
    fixedsize = true
    width = .9
    style = filled
    fillcolor = cadetblue1
  ]
  scheduled [
    shape = circle
    fixedsize = true
    width = .9
    style = filled
    fillcolor = deepskyblue1
  ]
  complete [
    shape = circle
    fixedsize = true
    width = .9
    style = filled
    fillcolor = aquamarine3
  ]
  cancelled [
    shape = circle
    fixedsize = true
    width = .9
    style = filled
    fillcolor = coral1
  ]

  draft -> scheduled
  scheduled -> complete
  scheduled -> cancelled
}

buyers

Cписок об’єктів PlanOrganization, обов’язково 1 об’єкт

Cуб’єкт(и) в інтересах якого(их) проводиться закупівля

milestones

Список об’єктів PlanMilestone

Майлстоуни типу “затвердження” використовуються для того, щоб надати центральній організації закупівель функцію затвердження

tender

PlanTender, обов’язково

Дані щодо тендерного процесу.

budget

Budget, обов’язково (за вийнятком tender.procurementMethodType має значення «esco»)

Повний доступний бюджет закупівлі.

OpenContracting Description: Загальна кошторисна вартість закупівлі.

classification

Classification, обов’язково

OpenContracting Description: Початкова класифікація елемента. Дивіться у itemClassificationScheme, щоб визначити бажані списки класифікації, включно з CPV та GSIN.

Класифікація classification.scheme обов’язково повинна бути CPV або ДК021. classification.id повинно бути дійсним CPV або ДК021 кодом.

additionalClassifications

Список об’єктів Classification

OpenContracting Description: Масив додаткових класифікацій для елемента. Дивіться у список кодів itemClassificationScheme, щоб використати поширені варіанти в OCDS. Також можна використовувати для представлення кодів з внутрішньої схеми класифікації.

Елемент, у якому classification.id починається з 336 і містить додаткові об’єкти класифікації, повинен містити не більше однієї додаткової класифікації зі схемою INN.

Елемент з classification.id = 33600000-6 повинен містити рівно одну додаткову класифікацію зі схемою = INN.

Обов’язково мати принаймні один елемент з ДКПП як scheme.

documents

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Всі документи та додатки пов’язані із закупівлею.

tender_id

рядок, генерується автоматично, лише для читання

id пов’язаного тендер об’єкта. Див Створення закупівлі з плану

items

список об’єктів Item, обов’язково

Список, який містить елемент, що закуповується.

OpenContracting Description: Товари та послуги, що будуть закуплені, поділені на спискові елементи, де це можливо. Елементи не повинні дублюватись, замість цього вкажіть кількість 2.

cancellation

milestones

Список об’єктів PlanMilestone

dateModified

рядок, Date, генерується автоматично

datePublished

рядок, Date, генерується автоматично

owner

рядок, генерується автоматично

revisions

Список об’єктів Revision, генерується автоматично, лише для читання

Historical changes to Tender object properties.


PlanTender

procurementMethod

рядок

Можливі значення:
 • „“
 • „open“
 • „limited“

Метод закупівлі тендеру.

procurementMethodType

можливі значення для procurementMethod == „“:

 • „“ - Без використання електронної системи
 • „centralizedProcurement“ - Закупівля через Централізовану закупівельну організацію

Можливі значення для procurementMethod == ’open’:

 • belowThreshold
 • aboveThresholdUA
 • aboveThresholdEU
 • aboveThresholdUA.defense
 • esco
 • closeFrameworkAgreementUA
 • competitiveDialogueEU
 • competitiveDialogueUA

Можливі значення для procurementMethod == ’limited’:

 • reporting
 • negotiation
 • negotiation.quick

tenderPeriod

Period, обов’язково

Період, коли подаються пропозиції. Повинна бути вказана хоча б endDate дата.

OpenContracting Description: Період, коли закупівля відкрита для подачі пропозицій. Кінцева дата - це дата, коли перестають прийматись пропозиції.


Budget

id

рядок, обов’язковий

description

рядок, багатомовний, обов’язковий

amount

float, обов’язково

amountNet

float, обов’язково

currency

рядок, обов’язковий, довжина = 3

project

year

integer, >=2000, deprecated in favor of period

notes

рядок

breakdown

Список об’єктів BudgetBreakdown, обов’язковий (за вийнятком tender.procurementMethodType має значення «belowThreshold», «reporting», «esco», «»)

Project

id

рядок, обов’язковий

name

рядок, багатомовний, обов’язковий

BudgetPeriod

startDate

рядок, обов’язковий, Date

OpenContracting Description: The start date for the period.

endDate

рядок, обов’язковий, Date

OpenContracting Description: The end date for the period.

Значення startDate завжди повинно йти перед endDate.

BudgetBreakdown

id:

uid, генерується автоматично

title:

рядок, обов’язковий

Можливі значення:

 • state
 • crimea
 • local
 • own
 • fund
 • loan
 • other
description:

рядок, багатомовний, обов’язковий за умови title == other

Детальний опис джерел фінансування закупівлі.

value:

Guarantee

Cума, яка виділена для окремого джерела фінансування

Валюта для всіх breakdown value та budget повинна бути однаковою

Загальна вартість всіх breakdown value amount не може бути більшим за budget amount (за вийнятком tender.procurementMethodType має значення «esco»)