Organization

Схема

name:

рядок, багатомовний

Додатково у Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU) та The Open Procurement ESCO procedure:

uk (name) та en (name_en) переклади обов’язкові

OpenContracting Description: Назва організації.

identifier:

Identifier

OpenContracting Description: Ідентифікатор цієї організації.

additionalIdentifiers:
 

Список об’єктів Identifier

address:

Address, обов’язково

contactPoint:

ContactPoint, обов’язково

Додатково у Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU):

additionalContactPoints:
 Список об’єктів ContactPoint

BusinessOrganization

Схема

name:

рядок, багатомовний

Додатково у Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU) та The Open Procurement ESCO procedure:

uk (name) та en (name_en) переклади обов’язкові

OpenContracting Description: Назва організації.

identifier:

Identifier

OpenContracting Description: Ідентифікатор цієї організації.

additionalIdentifiers:
 

Список об’єктів Identifier

address:

Address, обов’язково

contactPoint:

ContactPoint, обов’язково

Додатково у Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU):

additionalContactPoints:
 

Список об’єктів ContactPoint

scale:

рядок, обов’язковий

Можливі значення:

  • micro
  • sme
  • large
  • mid
  • not specified

Identifier

Схема

scheme:

рядок, обов’язковий(в об’єкті Legislation не обов’язковий)

OpenContracting Description: Ідентифікатори організації беруться з існуючої схеми ідентифікації. Це поле вказує схему або список кодів, де можна знайти ідентифікатор організації. Це значення повинно братись зі Схеми Ідентифікації Організацій.

id:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Ідентифікатор організації у вибраній схемі.

Дозволеними є коди зі спику кодів «Organisation Registration Agency» Стандарту IATI з додаванням коду UA-EDR для організацій, зареєстрованих в Україні (ЄДРПОУ та ІПН).

legalName:

рядок, багатомовний

Додатково у Complaint для поля author:

uk (legalName) переклад обов’язковий. en (legalName_en), ru (legalName_ru) переклади не обов’язкові

OpenContracting Description: Легально зареєстрована назва організації.

uri:

uri

OpenContracting Description: URI для ідентифікації організації, наприклад, ті, які надають Open Corporates або інші постачальники URI. Це не для вебсайту організації, його можна надати в полі url в ContactPoint організації.

Address

Схема

streetAddress:

рядок

OpenContracting Description: Вулиця. Наприклад, вул.Хрещатик, 22.

locality:

рядок

OpenContracting Description: Населений пункт. Наприклад, Київ.

region:

рядок

OpenContracting Description: Область. Наприклад, Київська.

postalCode:

рядок

OpenContracting Description: Поштовий індекс, Наприклад, 78043.

countryName:

рядок, багатомовний, обов’язковий

OpenContracting Description: Назва країни. Наприклад, Україна.

З 01-01-2020 поля countryName та region почнуть перевірятися в усіх нових обʼєктах. Назва країни в полі countryName має бути присутня в довіднику країн. Якщо поле countryName заповнене як Україна і поле region заповнене, його вміст має бути присутнім в каталозі регіонів України. Для існуючих обʼєктів валідація застосовуватися не буде.

ContactPoint

Схема

name:

рядок, багатомовний, обов’язковий

OpenContracting Description: Ім’я контактної особи, назва відділу чи контактного пункту для листування, що стосується цього процесу укладання договору.

email:

email

OpenContracting Description: Адреса електронної пошти контактної особи/пункту.

telephone:

рядок

OpenContracting Description: Номер телефону контактної особи/пункту. Повинен включати міжнародний телефонний код.

Повинне бути заповнене хоча б одне з полів: або email, або telephone.

faxNumber:

рядок

OpenContracting Description: Номер факсу контактної особи/пункту. Повинен включати міжнародний телефонний код.

url:

url

OpenContracting Description: Веб адреса контактної особи/пункту.

Додаткові поля для Contracting API для реєстрації даних пов’язаних з договором, Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU) and Конкурентний діалог:

availableLanguage:
 

рядок

Можливі значення:

  • uk - українська мова
  • en - англійська мова
  • ru - російська мова

Визначає мови спілкування.