Complaint

Схема

id:

uid, генерується автоматично

author:

Organization, обов’язково

Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє).

title:

рядок, обов’язковий

Заголовок скарги.

description:

Опис запитання.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата подання.

dateSubmitted:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата, коли вимога була подана.

dateAnswered:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата, коли замовник відповів на вимогу.

dateEscalated:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу).

dateDecision:

рядок, Date, генерується автоматично

День прийняття рішення по вимозі.

dateCanceled:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата відхилення.

status:

рядок

Можливі значення:

 • draft - чорновик, початковий етап
 • claim - вимога
 • answered - дано відповідь
 • pending - не вирішено, ще обробляється
 • invalid - недійсно
 • declined - відхилено
 • resolved - вирішено
 • cancelled - відхилено
 • mistaken

Можливі значення у Процедура відкритих торгів для оборонних цілей, The Open Procurement ESCO procedure, Відкриті торги (OpenUA) та Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU):

 • draft - чорновик, початковий етап
 • claim - вимога
 • answered - дано відповідь
 • pending - не вирішено, ще обробляється
 • invalid - недійсно
 • declined - відхилено
 • resolved - вирішено
 • cancelled - відхилено
 • accepted
 • mistaken
type:

рядок

Можливі значення типу:

 • claim - вимога
 • complaint - скарга
resolution:

рядок

Рішення замовника.

resolutionType:

рядок

Можливі значення типу вирішення:

 • invalid - недійсно
 • declined - відхилено
 • resolved - вирішено
satisfied:

булеве значення

Вимога задовільнена?

decision:

рядок

Рішення органу оскарження.

cancellationReason:
 

рядок

Причини відхилення.

documents:

Список об’єктів Document

relatedLot:

рядок

Ідентифікатор пов’язаного Lot-а.

tendererAction:

рядок

Дія учасника.

tendererActionDate:
 

рядок, Date, генерується автоматично

Дата дії учасника.

posts:

Список об’єктів ComplaintPost

value:

Guarantee, генерується автоматично

Сума, яку потрібно сплатити за активацію цієї скарги. Див Оплати по скаргах

rejectReason:

рядок

 • lawNonCompliance - скарга не відповідає вимогам частин 2-5 та 9 статті 18 Закону про публічні закупівлі
 • alreadyExists - суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення
 • buyerViolationsCorrected - замовником відповідно до цього Закону усунено порушення
 • tenderCancelled - до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень
 • cancelledByComplainant - Скарга скасована суб’єктом оскарження
 • complaintPeriodEnded - Період оскарження закінчився
 • incorrectPayment - Отримана сума оплати не співпадає з розрахованою для даної скарги

Можливі значення у Процедура відкритих торгів для оборонних цілей, The Open Procurement ESCO procedure, Відкриті торги (OpenUA) та Відкриті торги з публікацією англійською мовою (OpenEU):

acceptance:

булеве значення

Вимога задовільнена?

rejectReasonDescription:
 

рядок

Опис причин відхилення.

reviewDate:

рядок, Date

Дата розгляду.

reviewPlace:

рядок

Місце розгляду.