Операції для організації-замовника закупівлі

Реєстрація Закупівлі

Реєстрація Закупівлі складається зі створення початкового запису та завантаження документації.

Cтворення початкового запису Закупівлі

При реєстрації закупівлі у базі даних потрібно надати всі основні деталі закупівлі (окрім двійкових документів) в тілі запиту.

POST /tenders HTTP/1.1

Отримана відповідь міститиме URL створеної закупівлі у заголовку відповіді Location та у data.id тіла.

HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1

Завантаження документації

Вся документація закупівлі повинна бути завантажена такими запитами, по одному запиту на документ. Всі типи запитів, які підтримуються, ви можете побачити в секції Завантаження документів.

POST /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents HTTP/1.1

Отримана відповідь міститиме URL створеної закупівлі у заголовку відповіді Location та у data.id тіла.

HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents/6a7d13bd8ec449e08882aeb92180d938

Приклад запиту:

POST /api/2.5/tenders/4826290bfb064165b70a94d71e93a63b/documents?acc_token=e6b4c4ef7b894e8da225bae574bf7b61 HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker
Content-Length: 320
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "Notice.pdf",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/ae50ebf41e54463faca2b20961cec265?Signature=Dw8l%2FHXzaWuFISr813n2jFWTH3xxRr0QqaB4syk4qMVYQLHFXy0c8gZzFohx481kRkFBYywOxs69mfVozj1kAg%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/pdf"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/tenders/4826290bfb064165b70a94d71e93a63b/documents/7ca7263e081c464cb08d676e9305f821
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "id": "7ca7263e081c464cb08d676e9305f821",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "title": "Notice.pdf",
  "format": "application/pdf",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/ae50ebf41e54463faca2b20961cec265?Signature=vwVV5yBxoQF9tqHPeCmryD53w8gnll1fHTDbd5zeJaxFY0yt9pqIso9lPTh6uoOq9oM42i%2FfziR1dRPW08mAAQ%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "datePublished": "2021-03-16T00:00:01+02:00",
  "dateModified": "2021-03-16T00:00:01+02:00",
  "author": "tender_owner",
  "documentOf": "tender"
 }
}

Зміна Закупівлі

Замовник закупівлі може змінити і початковий запис, і відповідну документацію.

Зміна початкового запису Закупівлі

Замовник може змінити властивості Закупівлі за таким запитом. Інформація для зміни повинна міститися у вмісті повідомлення.

PATCH /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1 HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK

Зміна існуючих документів

Замовник може завантажити нові версії документів закупівлі. Всі типи запитів, які підтримуються, ви можете побачити в секції Завантаження документів.

PUT /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents/6a7d13bd8ec449e08882aeb92180d938 HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK

Приклад запиту:

PUT /api/2.5/tenders/4826290bfb064165b70a94d71e93a63b/documents/fe77ff6d9c9e4ba68f443a5c13846ccb?acc_token=e6b4c4ef7b894e8da225bae574bf7b61 HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker
Content-Length: 331
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "AwardCriteria-2.pdf",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/d2ddcb167ca344f8a134f53a369b2d74?Signature=1tFxwwyXioeWb0zc0F%2B7eqMqQ5ZnJxOK3rWo7gn3SyqEe9CDQ85jECXi5UEPc48TKAiF8LWAfGLjq%2FuXv4apDQ%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/pdf"
 }
}

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "id": "fe77ff6d9c9e4ba68f443a5c13846ccb",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "title": "AwardCriteria-2.pdf",
  "format": "application/pdf",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/d2ddcb167ca344f8a134f53a369b2d74?Signature=Fj1QZ2XYWz9ZmlUWoO1mWazItV5%2B71k2fdj56oiNOTx5Vi6tLqeIvwEycORox70I%2FSN8D%2BO8uoZpGV8bABpfCA%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "datePublished": "2021-03-16T00:00:01+02:00",
  "dateModified": "2021-03-16T00:00:01+02:00",
  "author": "tender_owner",
  "documentOf": "tender"
 }
}

Завантаження додаткових документів

Так само як Завантаження документації.