Приклад для плану закупівлі

Зміна власника плану закупівлі

Переглянемо приклад зміни власника для плану.

Створення плану закупівлі

Спочатку створимо план закупівлі:

POST /api/2.5/plans?opt_pretty=1 HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker
Content-Length: 3744
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "tender": {
   "procurementMethod": "open",
   "procurementMethodType": "belowThreshold",
   "tenderPeriod": {
    "startDate": "2021-03-23T00:00:00+02:00"
   }
  },
  "items": [
   {
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.92",
      "description": "Насіння гірчиці"
     }
    ],
    "unit": {
     "code": "KGM",
     "name": "кг"
    },
    "classification": {
     "scheme": "ДК021",
     "description": "Mustard seeds",
     "id": "03111600-8"
    },
    "quantity": 1000,
    "description": "Насіння гірчиці"
   },
   {
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.95",
      "description": "Насіння соняшнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "code": "KGM",
     "name": "кг"
    },
    "classification": {
     "scheme": "ДК021",
     "description": "Sunflower seeds",
     "id": "03111300-5"
    },
    "quantity": 2000,
    "description": "Насіння соняшнику"
   },
   {
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.84",
      "description": "Насіння бавовнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "code": "KGM",
     "name": "кг"
    },
    "classification": {
     "scheme": "ДК021",
     "description": "Cotton seeds",
     "id": "03111400-6"
    },
    "quantity": 3000,
    "description": "Насіння бавовнику"
   }
  ],
  "classification": {
   "scheme": "ДК021",
   "description": "Seeds",
   "id": "03111000-2"
  },
  "additionalClassifications": [
   {
    "scheme": "КЕКВ",
    "id": "1",
    "description": "-"
   }
  ],
  "procuringEntity": {
   "identifier": {
    "scheme": "UA-EDR",
    "id": "111983",
    "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
   },
   "name": "ДУС",
   "address": {
    "countryName": "Україна",
    "postalCode": "01220",
    "region": "м. Київ",
    "locality": "м. Київ",
    "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1"
   },
   "kind": "general"
  },
  "buyers": [
   {
    "identifier": {
     "scheme": "UA-EDR",
     "id": "111983",
     "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
    },
    "name": "ДУС",
    "address": {
     "countryName": "Україна",
     "postalCode": "01220",
     "region": "м. Київ",
     "locality": "м. Київ",
     "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1"
    },
    "kind": "general"
   }
  ],
  "budget": {
   "project": {
    "name": "proj_name",
    "id": "123"
   },
   "amount": 10000,
   "amountNet": 12222,
   "currency": "UAH",
   "id": "12303111000-2",
   "description": "budget_description",
   "period": {
    "startDate": "2021-01-01T00:00:00",
    "endDate": "2021-12-31T00:00:00"
   },
   "breakdown": [
    {
     "title": "other",
     "description": "Breakdown other description.",
     "value": {
      "amount": 1500,
      "currency": "UAH"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "procuringEntity": {
   "id": "060f89af2e8a473dbcb0bb755e22d1c0",
   "name": "ДУС",
   "identifier": {
    "scheme": "UA-EDR",
    "id": "111983",
    "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
   },
   "address": {
    "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
    "locality": "м. Київ",
    "region": "м. Київ",
    "postalCode": "01220",
    "countryName": "Україна"
   },
   "kind": "general"
  },
  "tender": {
   "procurementMethod": "open",
   "procurementMethodType": "belowThreshold",
   "tenderPeriod": {
    "startDate": "2021-03-23T00:00:00+02:00"
   }
  },
  "budget": {
   "id": "12303111000-2",
   "description": "budget_description",
   "amount": 10000.0,
   "currency": "UAH",
   "amountNet": 12222.0,
   "project": {
    "id": "123",
    "name": "proj_name"
   },
   "period": {
    "startDate": "2021-01-01T00:00:00+02:00",
    "endDate": "2021-12-31T00:00:00+02:00"
   },
   "breakdown": [
    {
     "id": "a24ea5c3dc65435c959e6b05d4f44f08",
     "title": "other",
     "description": "Breakdown other description.",
     "value": {
      "amount": 1500.0,
      "currency": "UAH"
     }
    }
   ]
  },
  "classification": {
   "description": "Seeds",
   "scheme": "ДК021",
   "id": "03111000-2"
  },
  "additionalClassifications": [
   {
    "scheme": "КЕКВ",
    "id": "1",
    "description": "-"
   }
  ],
  "planID": "UA-P-2021-03-16-000001",
  "items": [
   {
    "id": "981a35928d7d47d4a9ae6f539e770ef7",
    "classification": {
     "description": "Mustard seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111600-8"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.92",
      "description": "Насіння гірчиці"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 1000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння гірчиці"
   },
   {
    "id": "20c1d411a5a949aa82d1a42d5488e7e1",
    "classification": {
     "description": "Sunflower seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111300-5"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.95",
      "description": "Насіння соняшнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 2000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння соняшнику"
   },
   {
    "id": "0cb7cd92c71f49599c068abd8a410ef8",
    "classification": {
     "description": "Cotton seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111400-6"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.84",
      "description": "Насіння бавовнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 3000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння бавовнику"
   }
  ],
  "buyers": [
   {
    "id": "b0af110d237240a6b7262308d893a2f3",
    "name": "ДУС",
    "identifier": {
     "scheme": "UA-EDR",
     "id": "111983",
     "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
    },
    "address": {
     "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
     "locality": "м. Київ",
     "region": "м. Київ",
     "postalCode": "01220",
     "countryName": "Україна"
    },
    "kind": "general"
   }
  ],
  "status": "scheduled",
  "dateModified": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "datePublished": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "owner": "broker",
  "id": "1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d"
 },
 "access": {
  "token": "104952ada07a4524b0734faddd3dde0a",
  "transfer": "dc62c89dec7c4497ab6d759b686c7eb2"
 }
}

Майданчик broker є поточним власником owner плану закупівлі.

Зверніть увагу, що секція відповіді access містить ключ transfer, який використовується для зміни власника плану закупівлі.

Після реєстрація плану закупівлі в ЦБД майданчик повинен довести ключ transfer до відома клієнта.

Ініціація зміни власника

Майданчик, що стане новим власником плану закупівлі, повинен створити об’єкт Transfer.

POST /api/2.5/transfers HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker1
Content-Length: 12
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {}
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "date": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "id": "c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd"
 },
 "access": {
  "token": "bb72eca2bbb94797bdf6b0a0cff0b5a2",
  "transfer": "973e5ff70eec47299c5ad4b06927bf6e"
 }
}

Об’єкт Transfer містить новий ключ доступу token та новий ключ transfer для об’єкта, власник якого буде змінений.

Об’єкт Transfer можна переглянути за допомогою ідентифікатора id:

GET /api/2.5/transfers/c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker1
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "date": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "id": "c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd"
 }
}

Зміна власника плану закупівлі

Можливість зміни власника плану закупівлі залежить від статусу плану закупівлі:

Дозволено Не дозволено
scheduled

draft

cancelled

complete

Щоб змінити власника плану закупівлі новий майданчик повинен надіслати POST запит на відповідний /plans/id/ з секцією data, що міститиме ідентифікатор id для Transfer та ключ transfer отриманий від клієнта:

POST /api/2.5/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d/ownership HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker1
Content-Length: 100
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "id": "c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd",
  "transfer": "dc62c89dec7c4497ab6d759b686c7eb2"
 }
}

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "procuringEntity": {
   "id": "060f89af2e8a473dbcb0bb755e22d1c0",
   "name": "ДУС",
   "identifier": {
    "scheme": "UA-EDR",
    "id": "111983",
    "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
   },
   "address": {
    "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
    "locality": "м. Київ",
    "region": "м. Київ",
    "postalCode": "01220",
    "countryName": "Україна"
   },
   "kind": "general"
  },
  "tender": {
   "procurementMethod": "open",
   "procurementMethodType": "belowThreshold",
   "tenderPeriod": {
    "startDate": "2021-03-23T00:00:00+02:00"
   }
  },
  "budget": {
   "id": "12303111000-2",
   "description": "budget_description",
   "amount": 10000.0,
   "currency": "UAH",
   "amountNet": 12222.0,
   "project": {
    "id": "123",
    "name": "proj_name"
   },
   "period": {
    "startDate": "2021-01-01T00:00:00+02:00",
    "endDate": "2021-12-31T00:00:00+02:00"
   },
   "breakdown": [
    {
     "id": "a24ea5c3dc65435c959e6b05d4f44f08",
     "title": "other",
     "description": "Breakdown other description.",
     "value": {
      "amount": 1500.0,
      "currency": "UAH"
     }
    }
   ]
  },
  "classification": {
   "description": "Seeds",
   "scheme": "ДК021",
   "id": "03111000-2"
  },
  "additionalClassifications": [
   {
    "scheme": "КЕКВ",
    "id": "1",
    "description": "-"
   }
  ],
  "planID": "UA-P-2021-03-16-000001",
  "items": [
   {
    "id": "981a35928d7d47d4a9ae6f539e770ef7",
    "classification": {
     "description": "Mustard seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111600-8"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.92",
      "description": "Насіння гірчиці"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 1000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння гірчиці"
   },
   {
    "id": "20c1d411a5a949aa82d1a42d5488e7e1",
    "classification": {
     "description": "Sunflower seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111300-5"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.95",
      "description": "Насіння соняшнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 2000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння соняшнику"
   },
   {
    "id": "0cb7cd92c71f49599c068abd8a410ef8",
    "classification": {
     "description": "Cotton seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111400-6"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.84",
      "description": "Насіння бавовнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 3000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння бавовнику"
   }
  ],
  "buyers": [
   {
    "id": "b0af110d237240a6b7262308d893a2f3",
    "name": "ДУС",
    "identifier": {
     "scheme": "UA-EDR",
     "id": "111983",
     "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
    },
    "address": {
     "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
     "locality": "м. Київ",
     "region": "м. Київ",
     "postalCode": "01220",
     "countryName": "Україна"
    },
    "kind": "general"
   }
  ],
  "status": "scheduled",
  "dateModified": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "datePublished": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "owner": "broker1",
  "id": "1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d"
 }
}

Оновлене значення властивості owner вказує, що власник був успішно змінений.

Зверніть увагу, що новий майданчик повинен довести до відома клієнта новий ключ transfer (згенерований в об’єкті Transfer).

Після того, як об’єкт Transfer було застосовано, для нього генерується властивість usedFor (вказується шлях до об’єкта, власника якого було змінено):

GET /api/2.5/transfers/c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker1
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "date": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "usedFor": "/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d",
  "id": "c3e8d163883348c3a849117f25f0a6bd"
 }
}

„Використаний“ об’єкт Transfer вже не можна застосувати до іншого об’єкта.

Спробуємо змінити план закупівлі за допомогою ключа token, отриманого при створенні об’єкта Transfer.

PATCH /api/2.5/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d?acc_token=bb72eca2bbb94797bdf6b0a0cff0b5a2 HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker1
Content-Length: 72
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "budget": {
   "description": "broker1 now can change the plan"
  }
 }
}

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "data": {
  "procuringEntity": {
   "id": "060f89af2e8a473dbcb0bb755e22d1c0",
   "name": "ДУС",
   "identifier": {
    "scheme": "UA-EDR",
    "id": "111983",
    "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
   },
   "address": {
    "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
    "locality": "м. Київ",
    "region": "м. Київ",
    "postalCode": "01220",
    "countryName": "Україна"
   },
   "kind": "general"
  },
  "tender": {
   "procurementMethod": "open",
   "procurementMethodType": "belowThreshold",
   "tenderPeriod": {
    "startDate": "2021-03-23T00:00:00+02:00"
   }
  },
  "budget": {
   "id": "12303111000-2",
   "description": "broker1 now can change the plan",
   "amount": 10000.0,
   "currency": "UAH",
   "amountNet": 12222.0,
   "project": {
    "id": "123",
    "name": "proj_name"
   },
   "period": {
    "startDate": "2021-01-01T00:00:00+02:00",
    "endDate": "2021-12-31T00:00:00+02:00"
   },
   "breakdown": [
    {
     "id": "a24ea5c3dc65435c959e6b05d4f44f08",
     "title": "other",
     "description": "Breakdown other description.",
     "value": {
      "amount": 1500.0,
      "currency": "UAH"
     }
    }
   ]
  },
  "classification": {
   "description": "Seeds",
   "scheme": "ДК021",
   "id": "03111000-2"
  },
  "additionalClassifications": [
   {
    "scheme": "КЕКВ",
    "id": "1",
    "description": "-"
   }
  ],
  "planID": "UA-P-2021-03-16-000001",
  "items": [
   {
    "id": "981a35928d7d47d4a9ae6f539e770ef7",
    "classification": {
     "description": "Mustard seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111600-8"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.92",
      "description": "Насіння гірчиці"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 1000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння гірчиці"
   },
   {
    "id": "20c1d411a5a949aa82d1a42d5488e7e1",
    "classification": {
     "description": "Sunflower seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111300-5"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.95",
      "description": "Насіння соняшнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 2000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння соняшнику"
   },
   {
    "id": "0cb7cd92c71f49599c068abd8a410ef8",
    "classification": {
     "description": "Cotton seeds",
     "scheme": "ДК021",
     "id": "03111400-6"
    },
    "additionalClassifications": [
     {
      "scheme": "ДКПП",
      "id": "01.11.84",
      "description": "Насіння бавовнику"
     }
    ],
    "unit": {
     "name": "кг",
     "code": "KGM"
    },
    "quantity": 3000.0,
    "deliveryDate": {
     "startDate": "2021-03-18T00:00:00+02:00",
     "endDate": "2021-03-21T00:00:00+02:00"
    },
    "description": "Насіння бавовнику"
   }
  ],
  "buyers": [
   {
    "id": "b0af110d237240a6b7262308d893a2f3",
    "name": "ДУС",
    "identifier": {
     "scheme": "UA-EDR",
     "id": "111983",
     "legalName": "ДП Державне Управління Справами"
    },
    "address": {
     "streetAddress": "вул. Банкова, 11, корпус 1",
     "locality": "м. Київ",
     "region": "м. Київ",
     "postalCode": "01220",
     "countryName": "Україна"
    },
    "kind": "general"
   }
  ],
  "status": "scheduled",
  "dateModified": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "datePublished": "2021-03-16T00:00:00+02:00",
  "owner": "broker1",
  "id": "1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d"
 }
}

Зверніть увагу, що тільки майданчик з відповідним рівнем акредитації може стати новим власником. В іншому випадку майданчику така дія буде заборонена.

POST /api/2.5/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d/ownership HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker2
Content-Length: 100
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "id": "6ae5c13d419e420db304f54c263211b9",
  "transfer": "dc62c89dec7c4497ab6d759b686c7eb2"
 }
}

Response: 403 Forbidden
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "status": "error",
 "errors": [
  {
   "location": "url",
   "name": "accreditation",
   "description": "Broker Accreditation level does not permit ownership change"
  }
 ]
}

Зміна власника дозволена тільки якщо поточний власник тендера має спеціальний рівень акредетації, що дозволяє зміну:

POST /api/2.5/plans/1131a06ea85b4e8983fa448019d5209d/ownership HTTP/1.0
Authorization: Bearer broker
Content-Length: 100
Content-Type: application/json
Host: lb-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "id": "daef93d91af446c09a155d6a148d77c8",
  "transfer": "dc62c89dec7c4497ab6d759b686c7eb2"
 }
}

Response: 403 Forbidden
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
{
 "status": "error",
 "errors": [
  {
   "location": "url",
   "name": "accreditation",
   "description": "Owner Accreditation level does not permit ownership change"
  }
 ]
}